augustus 2024
Hoofdsponsor

Voorwaarden en reglement

 Algemeen

 1. De deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan het reglement.

Inschrijving en annulering

 1. Inschrijving voor de Vechtloop is persoonsgebonden. Het startnummer is niet overdraagbaar.
 2. Een inschrijving die is bevestigd kan niet worden geannuleerd. Er wordt geen restitutie op het inschrijfgeld verleend.
 3. Omzetting van de 5 naar de 10 km, of andersom, is mogelijk door middel van het sturen van een email naar info@vechtloopmaarssen.nl. Omzettingen zijn kosteloos.
 4. De Jeugdloop van 1,5 Km is bedoeld voor kinderen t/m 9 jaar. De Jeugdloop van 3 Km is bedoeld voor kinderen t/m 12 jaar. In overleg met de organisatie kunnen deelnemers of begeleiders van andere leeftijden meelopen; deze zullen niet in de uitslagregistratie worden opgenomen.
 5. Bij aanmelding voor het Evenement wordt de Deelnemer automatisch aangemeld voor de nieuwsbrief van het Evenement, zodat Deelnemer op de hoogte wordt gehouden van het Evenement.

Aansprakelijkheid, deelname en parcours

 1. Iedereen neemt deel voor eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens ten gevolge van grove schuld van de organisatie.
 2. De wedstrijdleiding heeft het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen. De medische staf heeft het recht een deelnemer (verdere) deelname aan de wedstrijd te ontzeggen.
 3. Instructies van politie, wedstrijdleiding en medewerkers moeten direct en stipt worden opgevolgd. Ook dient men de aangegeven aanlooproute te volgen. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben
 4. De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht.
 5. Deelname aan de Vechtloop staat alleen open voor hardlopers. Het is niet toegestaan aan de loop deel te nemen per rolstoel, wheeler etc
 6. Het is niet toegestaan met een buggy, baby-jogger of ander baby-vervoersmiddel de wedstrijd te lopen. Het is deelnemers niet toegestaan zich te laten begeleiden door een of meer personen op een fiets of ander vervoermiddel tenzij met toestemming van de organisatie. Ook is het deelnemers niet toegestaan met een hond te lopen, ook niet als deze aangelijnd is.
 7. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de gehele loop af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld. De organisatie zal in dat geval beoordelen op welke manier en in welke mate de lopers het beste gecompenseerd kunnen worden.
 8. Achter de laatste loper rijdt een bezemfietser.
 9. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten
 10. Alle deelnemers zijn verplicht de aan hen uitgereikte startnummers goed zichtbaar te dragen. (borstzijde)

Uitslagen en publicaties

 1. De uitslagen van de wedstrijd worden bepaald door de volgorde van binnenkomst (brutotijd).
 2. Deelnemers gaan akkoord met vermelding in de uitslagenlijst en publicatie van de persoonlijke finishvideo.
 3. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop Deelnemer zichtbaar is.
 4. De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan het Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer.
 5. De gegevens van de deelnemers zullen niet anders gebruikt worden dan voor informatieve mailings van de Vechtloop ten behoeve van wedstrijddeelname.
 6. De organisatie heeft fotografen gevraagd opnames te maken van de wedstrijd en de deelnemers. Deelnemers geven toestemming voor publicatie van deze opnames op de website. Indien een loper, om welke reden dan ook, niet of minder goed zichtbaar gefotografeerd wordt, aanvaarden de organisatie en de fotografen geen aansprakelijkheid of claims in deze.
 7. Iedereen kan in de weken na de loop persoonlijke actiefoto’s zonder extra kosten downloaden van deze website
 8. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van organisatie ten behoeve van door haar georganiseerde evenementen zonder daarvoor vergoeding te claimen.

Slotbepaling

 1. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de organisatie of wedstrijdleiding.