augustus 2023
Hoofdsponsor

Goede Doelen

De Vechtloop steunt elk jaar één of meerdere instellingen of verenigingen die actief zijn op het gebied van sport, beweging, zorg of maatschappelijke dienstverlening.

Het goede doel voor 2023 is: MOMenz

Wat is en doet MOMenz:

MOmenz (voorheen Welzijn Stichtse Vecht) is de welzijnsorganisatie voor en door inwoners in de gemeente Stichtse Vecht.

Wij werken met professionals en ruim 400 vrijwilligers aan een maatschappij waar iedereen meedoet, erbij hoort en ertoe doet.

Wij helpen mensen die door omstandigheden kwetsbaar zijn, om zo goed én prettig mogelijk in hun dagelijkse leven te blijven functioneren. Wij zijn er ook voor inwoners die op zoek zijn naar mogelijkheden om iets te betekenen voor anderen of hun buurt. Die langer prettig thuis willen wonen of op zoek zijn naar activiteiten en ontmoetingen. Dit doen wij door ondernemend te zijn en erop uit te gaan in de gemeenschap en daar pro actief mensen en organisaties met elkaar te verbinden die betekenisvol voor elkaar zijn.

MOmenz zorgt samen met inwoners of partners voor activiteiten waar inwoners elkaar ontmoeten en op een fijne manier bezig zijn met sport, spel en recreatie.

We helpen inwoners op een prettige wijze langer thuis te (blijven) wonen. Wij adviseren over en/of faciliteren diensten zoals vervoer, maaltijden, administratie en hulp bij allerlei klussen in en rondom het huis. Onze maatschappelijk makelaars zetten hun kennis, expertise en netwerk in voor inwoners met ideeën om op eigen kracht de leefbaarheid en contacten in de buurt te versterken.

Mensen in hun kracht zetten en houden zodat ze mee blijven doen, is ons doel. Dit doen we op vele manieren, bijvoorbeeld met onze taalprogramma’s, begeleiding van mantelzorgers en vluchtelingen. Onze adviseurs welzijn helpen inwoners op allerlei manieren weer zelf in hun kracht te komen als ze zich niet helemaal goed redden in het leven. Of dit nu gaat over wonen, zorg, geld, werk of andere vlakken.

Wij stimuleren vrijwilligerswerk, adviseren organisaties over vrijwilligersbeleid en werven en begeleiden vrijwilligers.

MOmenz (voorheen Welzijn Stichtse Vecht) is de welzijnsorganisatie voor en door inwoners in de gemeente Stichtse Vecht.

Wij helpen mensen die door omstandigheden kwetsbaar zijn, om zo goed én prettig mogelijk in hun dagelijkse leven te blijven functioneren. Wij zijn er ook voor inwoners die op zoek zijn naar mogelijkheden om iets te betekenen voor anderen of hun buurt. Die langer prettig thuis willen wonen of op zoek zijn naar activiteiten en ontmoetingen. Dit doen wij door ondernemend te zijn en erop uit te gaan in de gemeenschap en daar pro actief mensen en organisaties met elkaar te verbinden die betekenisvol voor elkaar zijn.

MOmenz zorgt samen met inwoners of partners voor activiteiten waar inwoners elkaar ontmoeten en op een fijne manier bezig zijn met sport, spel en recreatie.

We helpen inwoners op een prettige wijze langer thuis te (blijven) wonen. Wij adviseren over en/of faciliteren diensten zoals vervoer, maaltijden, administratie en hulp bij allerlei klussen in en rondom het huis. Onze maatschappelijk makelaars zetten hun kennis, expertise en netwerk in voor inwoners met ideeën om op eigen kracht de leefbaarheid en contacten in de buurt te versterken.

Mensen in hun kracht zetten en houden zodat ze mee blijven doen, is ons doel. Dit doen we op vele manieren, bijvoorbeeld met onze taalprogramma’s, begeleiding van mantelzorgers en vluchtelingen. Onze adviseurs welzijn helpen inwoners op allerlei manieren weer zelf in hun kracht te komen als ze zich niet helemaal goed redden in het leven. Of dit nu gaat over wonen, zorg, geld, werk of andere vlakken.

Wij stimuleren vrijwilligerswerk, adviseren organisaties over vrijwilligersbeleid en werven en begeleiden vrijwilligers.

Voor verdere info :    https://www.momenz.nl